Placení příspěvků

Jak to bude s příspěvky na sezónu?

Letošní sezónu přerušila vládní nařízení a nikdo nevěděl, kdy se na led opět dostaneme.

Tím vzrostly dotazy, jak to vlastně bude s placením příspěvků.

Cena byla stanovena na 3000 Kč (2000 Kč + 1000 Kč letní příprava) pro 1. – 5. třídu.
a 5000 Kč (4000 Kč + 1000 Kč letní příprava) pro MŽ – Juniory.
Informace ke způsobu platby naleznete níže.

Ačkoliv se sezóna neuskutečnila celá, přesto jsme museli platit za ledovou plochu, abychom mohli kdykoliv umožnit klukům začít opět trénovat. A to stálo nemalé peníze.

K tomu HC Rytíři Vlašim pořídil ze sponzorských peněz střílnu pro hráče, která se již nějakou dobu nachází za zimním stadionem a zde mohou hráči pilovat střelbu na suchu. Rádi bychom pro hráče vytvořili ještě jeden prostor, kde by se mohli zabavit a zdokonalovat mimo led.

Jedná se o plochu ohraničenou mantinely (cca 8 x 16 m). Součástí by byly branky a koše na basketbal. Plochu by mohli hráči využívat jak pro letní přípravu, tak pro individuální trénink ve volném čase.

Ovšem pořízení mantinelů a zařízení celého prostoru vyžaduje nemalé finanční náklady. Nějaké peníze již domluvené máme, ale ty na pokrytí celých nákladů nestačí. Pokud by tedy někdo z rodičů chtěl zaplatit plnou výši příspěvků (4000 Kč, respektive 8000 Kč), budeme moc rádi a tyto peníze použijeme právě na připravované hřiště. Díky těmto penězům, bychom do toho mohli jít a udělat zase něco navíc pro naše děti.

Prosíme, zvažte tento náš návrh, děláme to pro děti.

Děkujeme, vedení HC Rytíři Vlašim